قطعا یکی از مهم ترین مسائلی که کاربران پرینتر کانن با آن مواجه شده اند نحوه اشتراک گذاری پرینتر کانن در شبکه است. این مورد مخصوصا در ادارات ، دفاتر ، مدارس